+385 (0)1 4811 036 +385 (0)98 9688 830 info@avio.hr

Izjava o privatnosti

IZJAVA O PRIVATNOSTI PUTNIČKE AGENCIJE HIT TURIZAM d.o.o.

(LastMinuteCentar.com & Avio.hr)

 ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Agencija HIT Turizam d.o.o., Preradovićeva 33, 10000 Zagreb, OIB: 77632709552 (u daljnjem tekstu Lastminutecentar.com) svjesna je važnosti zaštite osobnih podataka, prvenstveno zato jer ih koristimo u svrhu pružanja prikladnijih usluga i informacija našim kupcima. Svaki osobni podatak (kao što je podatak o uporabi internetske stranice, koji povezujemo s pojedincem) govori nam malo više o tome što naše korisnike zanima te nam omogućava da ih ne opterećujemo sadržajem koji za njih nije važan. S druge strane pak svaki osobni podatak predstavlja također rizik – svi dobro znamo za slučajeve kada su tvrtke neprimjerno koristile osobne podatke, posredovale ih drugim tvrtkama, slučajno ih otkrile ili izgubile itd.

Uredba GDPR, koju je prihvatila Europska unija, diktira visoke standarde koji određuju kako se vaši podaci prikupljaju i čuvaju te vam omogućava uvid u iste, zahtjev za brisanje te mnogo više od toga. Sukladno zakonodavstvu i našoj svjesnosti o važnosti o važnosti tog područja, pripremili smo objašnjenja koja se odnose na zaštitu vaših podataka i prava koja kao vlasnik podataka imate. Molimo vas da objašnjenje u nastavku teksta pažljivo pročitate, prije no što pristanete na prikupljanje ili obradu vaših osobnih podataka od strane Lastminutecentar.com.

Što su osobni podaci

Osobni podaci su bilo kakvi podaci koji se odnose na određenu fizičku osobu, dakle pojedinca, bez obzira u kojem su obliku izraženi. Radi se o podacima na temelju kojih je vaš identitet utvrđen ili se može utvrditi tj. na temelju kojih vas je moguće identificirati.

Posebne vrste osobnih podataka predstavljaju podaci o pojedincu koji otkrivaju njegovo rasno ili etničko porijeklo, političko uvjerenje, vjersko ili filozofsko uvjerenje ili članstvo u sindikatu, te obrada genetskih ili biometričkih podataka u svrhu jedinstvene identifikacije pojedinca, podataka u vezi zdravlja ili podataka u vezi seksualne orijentacije pojedinca, u vezi seksualnog života itd.

Upravitelji i ovlašteni službenici za zaštitu podataka

Upravitelj osobnih podataka pojedinaca koji su obrađeni u skladu s Pravilima o zaštiti osobnih podataka je tvrtka HIT Turizam d.o.o., Preradovićeva 33. 10000 Zagreb,

MB 2436248, OIB 77632709552(u nastavku: Lastminutecentar.com). Unutar tvrtke je imenovana ovlaštena osoba  za zaštitu podataka, kojoj se može pristupiti putem e-mail adrese gdpr@lastminutecentar.com.

Lastminutecentar.com s Vašim podacima postupa isključivo u skladu s važećim propisima te im osigurava odgovarajuću razinu zaštite i sigurnosti.

Određeni osobni podaci su Lastminutecentar.com nužni kako bi Vam mogao pružiti određene usluge. Ako iz nekog razloga ne želite dati Vaše osobne podatke Lastminutecentar.com, uvijek možete odbiti dati osobne podatke, no tada Lastminutecentar.com vjerojatno neće biti u mogućnosti pružiti Vam usluge za koje ste zainteresirani.

Na koje načine Lastminutecentar.com prikuplja vaše podatke?

U svom radu Lastminutecentar.com koristi dva osnovna načina prikupljanja osobnih podataka:

 • Izravno od pojedinca (u našoj agenciji, telefonski, putem e-maila ili web stranice)
 • od posrednika koji u Vaše ime s nama sklapaju ugovor o korištenju naših usluga (npr. trećih osoba ili pravnih osoba koji ugovaraju putovanja za svoje zaposlenike)

Gdje pohranjujemo vaše osobne podatke i koliko dugo

Osobni podaci koje dobivamo od vas na temelju vaše izričite suglasnosti, pohranjeni su u elektroničkoj ili fizičkoj zbirci osobnih podataka (ovisno o obliku stečenog osobnog podatka). Zbirke su odgovarajuće tehnički osigurane i pristup njima imaju samo ovlašteni zaposlenici tvrtke Lastminutecentar.com.

Prikupljene osobne podatke čuvamo do trenutka kada nas obavijestite da više ne suglašavate s čuvanjem i obradom osobnih podataka, odnosno najviše onoliko vremena koliko je potrebno da se postigne svrha u koju se podaci obrađuju, ili da zadovoljimo zakonske zahtjeve.

Lastminutecentar.com neće čuvati Vaše osobne podatke duže nego što je to nužno i zakonito te će ih obrađivati isključivo u svrhe za koje je navedene podatke prikupio.

U slučaju da posebni zakono propisuje drugo razdoblje zadržavanja osobnih podataka, uzimaju se u obzir odredbe toga zakona.

Zaštita osobnih podataka

Lastminutecentar.com će čuvati stečene podatke u skladu s primjenjivim zakonima o zaštiti podataka, te će omogućiti odgovarajuću organizacijsku i tehničku zaštitu. U svakom slučaju, Lastminutecentar.com neće pribavljene podatke prenositi ili otkriti trećim stranama/osobama.

Lastminutecentar.com provodi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere za zaštitu osobnih podataka.

Prikupljanje, obrada i upotreba osobnih podataka

Vaše osobne podatke prikupljamo, njima upravljamo te ih obrađujemo samo u zakonski određene svrhe ili na temelju vaše izričite suglasnosti.

Lastminutecentar.com u svom radu prikuplja i obrađuje osobne podatke koji su nam potrebni za izvođenje usluga ili ih određuje zakon tj. sklopljen ugovor, odnosno one za koje ste dali izričitu suglasnost.

Kategorije osobnih podataka:

 • Ime i prezime;
 • Dob/datum rođenja;
 • Adresa;
 • Adresa e-pošte
 • Broj mobilnog telefona
 • Identifikacijski dokument (osobna iskaznica, putovnica, rok valjanosti, vrsta)
 • Analiza uporabe web mjesta
 • Analiza odaziva na poruke e-pošte
 • Podaci o kreditnim/debitnim karticama
 • Broj bankovnog računa
 • Vlastoručni potpis
 • IP adresa korisnika i ID kolačića

Osobni podaci koji su nam potrebni u svrhe određene zakonom (ili ugovorom), su na primjer sljedeći:

 • Podaci o kupnji i uplati vozne karte
 • Podaci o rezervaciji hotela – do isteka roka za pritužbu ili reklamaciju
 • Podaci o sudjelovanju u nagradnoj igri – do isteka nagradne igre
 • Kontaktni podaci putnika do završetka prijevoza, kada nije više potrebno obavještavanje o stanju usluge

Osobni podaci koji su nam potrebni u druge svrhe, za koje je potrebna suglasnost pojedinca, su na primjer sljedeći:

 • IP-adresa prihvaćanja upotrebe kolačića na internetskoj stranici
 • Ime, prezime, adresa e-pošte prilikom prijave na e-novosti
 • Analiza uporabe internetske stranice za prikaz korisniku prilagođenih web sadržaja
 • Podatak o statusu studenta potreban za slanje obavijesti o akcijama za mlade

Podaci prikupljeni suglasnošću prvenstveno su namijenjeni komunikaciji s vama i poboljšanju usluga.

U svakom se slučaju obvezujemo da vaše osobne podatke nećemo posuditi ili prodati trećoj osobi bez prethodne obavijesti i stjecanja vaše izričite pismene suglasnosti.

Također, obvezujemo se da ćemo sve prikupljene podatke obrađivati samo u gore spomenute svrhe upravljanja tj. obrade osobnih podataka te sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka i drugom zakonodavstvu na tom području te sukladno Uredbi (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka (GDPR).

Svrha obrade i pravna osnova obrade vaših osobnih podataka 

Lastminutecentar.com obrađuje osobne podatke pojedinaca kako bi ispunio svoje ugovorne obveze za putničke usluge ili druge usluge dogovorene između stranaka. U određenim slučajevima vaši osobni podaci prikupljaju se uz vaš pristanak, dok u drugim slučajevima postoji zakonska ili druga osnova za njihovo prikupljanje. U kontekstu ostvarivanja prava i ispunjavanja ugovornih obveza, Lastminutecentar.com obrađuje osobne podatke pojedinaca za sljedeće svrhe:

 • identifikacija pojedinca;
 • priprema ponuda;
 • zaključenje i izvršavanje ugovora o pružanju usluga;
 • informiranje o proizvodima i uslugama Lastminutecentar.com;
 • izvršavanje zakonskih obveza Lastminutecentar.com;
 • pružanje usluga, pri čemu Lastminutecentar.com može prosljeđivati podatke drugim partnerima iz ugovora (npr. partnerske agencije, hoteli, zrakoplovne kompanije, prijevoznici itd.), uključujući i treće zemlje, ako je to neophodno za izvršenje ugovornog odnosa;
 • slanje obavijesti pojedincu u vezi s obavljanjem ugovornog ili drugog odnosa;
 • informiranje o promjeni zakona u određenom području ili promjeni uvjeta prodaje;
 • usluge naplate;
 • rješavanje prigovora ili reklamacije pojedinca;
 • provedbu bilo kojeg postupka oporavka, prodaja potraživanja;
 • za druge svrhe potrebne za izvršenje ili sklapanje ugovornog odnosa između Lastminutecentar.com i pojedinca.

Lastminutecentar.com, također, može prenijeti te podatke drugim poslovnim partnerima, policiji ili drugim nadležnim tijelima, ako je to predviđeno zakonom.

Za pojedine prethodno navedene svrhe, Lastminutecentar.com vrši prikupljanje i obradu Vaših osobnih podataka na temelju vašeg dopuštenja.

U određenim slučajevima Lastminutecentar.com može prikupljati i obrađivati vaše osobne podatke bez vašeg dopuštenja, ako su takvo prikupljanje i obrada nužne u svrhu:

 • Izvršavanje ugovora u kojem ste vi ugovorna strana ili kako bi se prije sklapanja ugovora, na vaš zahtjev, poduzele radnje potrebne za sklapanje ugovora;
 • Poštovanje pravnih obveza Lastminutecentar.com;
 • Zaštitu vaših ključnih interesa ili ključnih interesa druge fizičke osobe;
 • Izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti Lastminutecentar.com
 • Potrebe legitimnih interesa Lastminutecentar.com ili treće strane, osim kada su vaši interesi ili temeljna prava i slobode jači od tih interesa

Prijenos osobnih podataka trećim osobama:

Radi kvalitete pružene usluge i što kvalitetnije realizacije ugovora, Lastminutecentar.com u nekim slučajevima treba vaše osobne podatke učiniti dostupnim trećim osobama, koje s Vašim osobnim podacima dalje postupaju kao izvršitelji obrade osobnih podataka:

 • Avio prijevoznici;
 • Autobusni prijevoznici;
 • Ugostiteljski objekti;
 • Rent-a-car agencije
 • Smještajni objekti;
 • Druge putničke ili turističke agencije;
 • Osiguravatelji;
 • Banke;

Prava pojedinaca u pogledu obrade osobnih podataka

 Temeljem važećih propisa s područja zaštite osobnih podataka pojedinci imaju sljedeća prava:

 • Pravo na informaciju o tome koje Vaše osobne podatke Lastminutecentar.com posjeduje
 • Pravo na informaciju od koga su ti podaci prikupljeni i svrhu obrade tih podataka
 • Mogućnost brisanja Vaših osobnih podatka
 • Ograničiti obradu Vaših osobnih podataka u slučajevima predviđenim važećim propisima s područja zaštite osobnih podataka;
 • Zaprimiti vaše osobne podatke u strukturiranom obliku kao biste iste prenijeli drugom voditelju obrade osobnih podataka;
 • Uložiti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka Lastminutecentar.com ili nadležnom nadzornom tijelu;
 • Povući privolu za obradu Vaših osobnih podataka u slučajevima kad se takvi podaci prikupljaju i obrađuju isključivo na temelju vaše privole
 • mogućnost ispravka vaših osobnih podataka kako bi podaci kojima Lastminutecentar.com raspolaže uvijek bili ažurirani i točni

Zahtjev za ostvarivanjem navedenih prava možete uputiti poštom na našu adresu Hit Turizam d.o.o., Preradovićeva 33, 10000 zagreb ili  putem e-maila na našu e-mail adresu gdpr@lastminutecentar.com

Pravo na podnošenje pritužbe u vezi s obradom osobnih podataka

Svaka osoba ima pravo žaliti se na obradu osobnih podataka. Pojedinac može podnijeti žalbu, e-mailom gdpr@lastminutecentar.com  ili poštom na adresu HIT Turizam d.o.o., Preradovićeva 33, 10000 Zagreb.
Ako smatrate da je došlo do povrede Vaših osobnih podataka ili kršenja vaših prava, imate pravo podnošenja pritužbe protiv upravitelja i kod nadzornog organa na adresu: Agencija za zaštitu osobnih podataka, Fra Grge Martića 14, 10000 Zagreb, (www.azop.hr) ili na azop@azop.hr.

Korištenje kolačića (cookies)

Kao korisnik web stranice www.lastminutecentar.com , pojedinac pristaje prenijeti kolačiće na vaše računalo kako bi se osiguralo da sve značajke web stranica, web analitika i napredno oglašavanje funkcioniraju. Preuzimaju se sljedeći kolačići:

– Google Analytics kolačići za analitičke svrhe;

– Facebook kolačići za remarketing i oglašavanje;

– Google kolačići za remarketing i oglašavanje;

– Addthis kolačići za prikaz gumba za dijeljenje na društvenim mrežama i skočnim prozorima;

– Alati za automatizaciju marketinga s kolačićima za praćenje aktivnosti korisnika na web stranici.

Kolačići omogućuju da određeni sadržaj ili aplikacijske funkcije budu prilagođeni za određenog posjetitelja, ovisno o njihovim izborima ili preferencijama ili ovisno o svojstvima njegove krajnje opreme. Kolačići za analitičke svrhe omogućuju kontinuirano poboljšanje stranice.

Kako kontaktirati Lastminutecentar.com?

Za sva pitanja o prikupljanju i obradi Vaših osobnih podataka od strane Lastminutecentar.com, stojimo vam na raspolaganju putem pošte na adresi: HIT Turizam d.o.o., Preradovićeva 33, 10000 Zagreb, ili putem e-maila:

gdpr@lastminutecentar.com

Izmjena pravila o zaštiti osobnih podataka

Lastminutecentar.com redovito dopunjava ovu Izjavu u skladu s promjenama i novostima na temelju važećih propisa. U slučaju značajne promjene sadržaja Izjave koja može bitno utjecati na Vaša prava, slobode ili interese, bit ćete izravno obaviješteni.